Aby nasza modlitwa dosięgnęła nieba…

Drodzy Przyjaciele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej na świecie,

Jak wszyscy wiecie, świat staje dziś w obliczu bezprecedensowego kryzysu
z powodu epidemii koronawirusa. Sytuacja jest tak poważna, że w niektórych krajach, jak w Korei czy we Włoszech, zgromadzenia religijne, w tym msze św., zostały zakazane.

Z pewnością wielu z Was już obejmuje to wszystko modlitwą, chcielibyśmy jednak poszerzyć krąg modlących się osób o wszystkich członków Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej na całym świecie. Sprawmy wszyscy, aby nasza modlitwa dosięgła nieba!

Jezus uzdrawiał chorych mocą Ducha Świętego. Proponujemy zwrócić się do tego samego Ducha z prośbą o ustanie epidemii, uzdrowienie chorych i o zbawienie dusz tych, którzy niestety umierają na skutek epidemii. Dlatego proponujemy Wam, by każdego dnia aż do ustania epidemii odmawiać Sekwencję z dnia Zielonych Świąt, w której Kościół prosi o uzdrowienie tego, co chore, dodając trzy Zdrowaś Maryjo. Prośmy z wiarą, by Duch Święty zstąpił na nasz poraniony świat i objawił łagodność Ojca wobec tych wszystkich ludzi, którzy cierpią. Prośmy Maryję, by rozciągnęła nad ludźmi swój macierzyński płaszcz opieki.

Proszę Was o jak najszersze rozpowszechnienie tego apelu o modlitwę i już teraz dziękuję wszystkim tym, którzy dołączą do nas w tej wstawienniczej kampanii.

Zjednoczony w modlitwie
Jean-Luc Moens Moderator CHARIS

SEKWENCJA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.