Krótkopis

Jesteśmy grupą ludzi, których Bóg powołał w różnych momentach życia do wspólnego dzieła - Nowej Ewangelizacji.

1

Wizja, misja, cele

Nasza nazwa Szkoła św. Andrzeja pochodzi od Apostoła Andrzeja. Szukamy Piotrów, którzy będą...

Metodologia, pedagogika

Nie ponosimy porażki z powodu Ewangelii, którą głosimy, lecz z powodu sposobu jej głoszenia...

2

3

Tożsamość

Ten pociąg jedzie do Florenji...

Czynnik pomnażania

Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś...

4

5

System KE KA KO

Ogień ewangelizacji łączy w sobie trzy płomienie...

Program formacji

I Etap: Fundamenty życia chrześcijańskiego, II Etap: Jak ewangelizować...

6

7

Historia SESA

Historia Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja w świecie, Polsce i Żarach...

Patron

Więcej informacji już wkrótce...

8