Święty Paweł dając wskazówki duszpasterskie swojemu umiłowanemu uczniowi Tymoteuszowi pisze:

Ty więc, moje dziecko, to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych.

(2 Tm 2, 1-2)

Odkryliśmy, że ewangelizacja świata dokonuje się szybciej, jeżeli prócz samego ewangelizowania, formujemy ewangelizatorów, a jeszcze szybciej gdy formujemy tych, którzy będą formować ewangelizatorów.

Popatrzmy na przypowieść o siewcy, który zasiał ziarno. Jedno dało plon trzydziestokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne stukrotny.
Na tej przypowieści opieramy strategię czynnika pomnażania szkoły ewangelizacji Świętego Andrzeja, co przedstawia poniższy rysunek:

SESA Polska Wizja i działanie