Ziarnko gorczycy – tak bardzo niepozorne, a tyle ma w sobie siły witalnej. Jezus porównuje do niego Królestwo niebieskie (por. Mt 13,31 – 32). Patrząc na historię Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) można powiedzieć, że coś w sobie z tej przypowieści mamy. Spójrzmy na to w kontekście wydarzeń w Kościele powszechnym.

9 czerwca 1979  Nowa Huta

Jan Paweł II mówi po raz pierwszy o nowej ewangelizacji. Ma ona być wyrazem żywej, świadomej i odpowiedzialnej wiary i ma być dziełem wspólnym biskupów, kapłanów, zakonów i świeckich: dziełem rodziców i młodzieży. Od tego momentu to sformułowanie wielokrotnie będzie przez niego powtarzane i rozwijane.

9 marca 1983 Haiti

Do konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM) Jan Paweł II doprecyzował, że chodzi o ewangelizację nową w swym zapale, w swych metodach, w swym wyrazie.

Właśnie w takim momencie tworzą się zalążki Szkoły Ewangelizacji.

1980

Świecki katolik Jose Prado Flores i pastor zielonoświątkowy Bill Finke tworzą i przeprowadzają pierwszy kurs – Formacja ewangelizatorów (pierwotna wersja obecnego kursu Paweł).

1983

Szkoła przenosi się do Guadalajary i przybiera nazwę Szkoła Apostołów. Krystalizuje się ekipa posługująca.

1993

W wyniku spotkania z o. Emiliano Tardifem MSC (misjonarz w cudowny sposób uzdrowiony z gruźlicy, a potem posługujący w spektakularny sposób na całym świecie charyzmatem uzdrowienia) i  o. Ricardo Argañarazem (założyciel Wspólnoty Jana Chrzciciela) powstaje projekt ewangelizacyjny KeKaKo (od pierwszych sylab słów Kerygmat – charyzmat – wspólnota).

1995

Szkoła przybiera nazwę Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Krystalizuje się program formacji.

1999

Powstaje Biuro Międzynarodowe w Guadalajarze.

2000 – 2008

Powstają pierwsze biura krajowe Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA).

2010

Powstaje biuro krajowe SESA Polska.


Historia Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) Żary

Na początku lat 90-tych prowadzone są pierwsze kursy ewangelizacyjne w Polsce. Powstają pierwsze Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE).

1995

Pierwsze osoby z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przeżywają kursy ewangelizacyjne.

1996

Grupa inicjatywna decyduje o powołaniu do istnienia SNE w naszej diecezji. Jest prowadzony pierwszy kurs Paweł. Do Gorzowa przyjeżdża o. Emiliano Tardif i Jose Prado Flores. Środowisko ewangelizacyjne rozrasta się w wielu miejscach – Gubin, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Głogów, Nowa Sól, Słubice… Po kilku owocnych latach posługi środowisko niestety się rozczłonkowuje, a przez to w konsekwencji słabnie.

17 kwietnia 2016

Osoby gromadzące się wokół Domu Rekolekcyjnego w Żarach podpisują porozumienie z biurem krajowym  – powstaje SESA Żary. Podejmujemy proces jednoczenia środowisk ewangelizacyjnych z diecezji.

18 sierpnia 2017

Biskup diecezjalny Tadeusz Lityński potwierdza istnienie SESA Żary.

31 sierpnia 2019

SESA Żary przybiera nazwę – Syn Dawida.