Kościół nie ponosi porażki ze względu na przesłanie, które głosi, ale może ponieść porażkę w sposobie jego głoszenia.

Projekt pastoralny

Ewangelia, którą głosimy, jest niezmienną Dobrą Nowiną. Zmienne są jednak sposoby jej głoszenia. W Szkole Ewangelizacji św. Andrzeja robimy wszystko, aby uczyć tak, jak robił to najlepszy nauczyciel: Mistrz z Nazaretu. Nasza pedagogika i metody nie są więc „nasze” – są Jego. Nie są też (paradoksalnie!) nowe! To raczej my na nowo odkrywamy to, co Mistrz nam zostawił.

Czego możesz spodziewać się, przyjeżdżając na kurs SESA?

  • Wierzymy, że nie wszystko jest w naszych rękach – my siejemy
    i podlewamy, ale to Bóg daje wzrost!
  • Nie chcemy być teoretykami (i przy okazji hipokrytami) – to, do czego Cię zapraszamy, przeszliśmy i nadal przechodzimy sami.
  • Nie głosimy Ewangelii tylko do Twojego umysłu – zapraszamy do udziału w kursie również wszystkie Twoje zmysły!
  • Prosimy Ducha Świętego, żeby objawił Ci to, czego my nie potrafimy.
  • Chcemy, żeby wszystko, co robimy, było ciągle „nowe”.
  • Nie chodzi nam o to, żebyśmy uczyli – bardziej zależy nam na tym, żebyś to Ty się uczył.

W Szkole Ewangelizacji Świętego Andrzeja jesteś zaproszony, żeby nie tyle być uczniem, co aktywnym uczestnikiem. O ile na Kursie Nowe Życie ta aktywność jest minimalna, to już, na przykład, na Kursie Paweł, to Ty kształtujesz większość tego czasu (w myśl zasady, że ewangelizować uczymy się ewangelizując). Kiedy na kursie SESA spotkasz się z jakąś teorią, to tylko po to, żeby chwilę później przełożyć ją na praktykę. Jeśli właśnie zadrżałeś to… spokojnie. Wszystko, do czego Cię zapraszamy, jest dokonywane w wolności.

Na kursach SESA budujemy na tym, co już wiesz, żeby przekazać Ci coś nowego. Mówimy zawsze do CIEBIE, a nie do WAS – tak, jak Ewangelia jest zaproszeniem do osobistej decyzji. Jednocześnie jednak chcemy prowadzić Cię do zaangażowania wspólnotowego i środowiskowego. Ostatecznie chodzi nam przecież o to, abyś poszedł na cały świat by czynić uczniów
z wszystkich narodów (por. Mt 28, 19).

Więcej na temat naszej pedagogiki i metodologii znajdziesz w Projekcie Pastoralnym na stronie głównej SESA w Polsce.