Stopniowy program formacji Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja:

I Etap:
Fundamenty życia chrześcijańskiego

 1. Nowe Życie: Ewangelizacja podstawowa
 2. Emaus: Spotkanie ze Słowem Bożym
 3. Jan: Formacja uczniów
 4. Jezus w Czterech Ewangeliach
 5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia
 6. Mojżesz: Formacja uwalniających
 7. Błogosławieni: Droga szczęścia

II Etap:
Jak ewangelizować

 1. Paweł: Formacja ewangelizatorów
 2. Dynamis: Ewangelizować z mocą
 3. Tymoteusz: Jak czytać i zapamiętywać Biblię
 4. Sekret Pawła: Jak formować następców
 5. Apollos: Formacja głoszących
 6. Damaszek: Moje życie to Chrystus
 7. Maryja: List Chrystusa

III Etap:
Jak szkolić ewangelizatorów

 1. Maranatha: Świadkowie nadziei
 2. Piotr: Nauka o Kościele
 3. Wstęp do Biblii
 4. Łukasz: Apologetyka
 5. Teologia Biblijna
 6. Melchizedek: Liturgia
 7. Jetro: Ekumenizm

Kursy opcjonalne

 1. Siedmioro Młodych z Ewangelii
 2. Panowanie Jezusa: Dziesięcina ewangeliczna
 3. Tetelestai: Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
 4. Józef Śniący: Uzdrowienie wewnętrzne

Kursy formujące ekipy

 1. Warsztat Andrzej: Wizja i metodologia
 2. Laboratorium Józef Barnaba: Formacja i uzdalnianie

Więcej na temat Programu formacji Szkoły św. Andrzeja znajdziesz na stronie głównej SESA w Polsce: Program formacji.