Wizja Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą wymiarach:

KE – Kerygmat

Sercem i fundamentem ewangelizacji jest zawsze głoszenie Jezusa. Chcemy świadczyć o tym, że Jezus umarły, zmartwychwstały i wywyższony jest Zbawicielem, Panem i Mesjaszem. Nie możemy nie głosić (Dz 4,20), ponieważ jest to głównym przywilejem i obowiązkiem jaki powierzył nam nasz Przyjaciel i Pan.

KA – Charyzmat

Charyzmaty to znaki wierności naszego Boga. Apostołowie modlili się: daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków
i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa (Dz 4, 29-30) Bóg chce dokonywać pośród nas niezwykłych rzeczy. Wierzymy, że wszyscy wierzący w Niego dokonywać
w Nim będą wielkich rzeczy, ponieważ właśnie to nam obiecał: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca (J 14, 12). Jezus jest żywy pośród nas, co pozwala nam ewangelizować z mocą.

KA – Koinonia (wspólnota)

Abyśmy byli jedno. Pragniemy głosić Słowo dla wspólnoty Kościoła jako wspólnoty zewangelizowanej i ewangelizującej, abyśmy naszym życiem świadczyli światu i sobie nawzajem, że  Królestwo Boże jest pośród nas. Chcemy być jednym ciałem i sercem z Kościołem, który jest wielką wspólnotą nas – wierzących. Program formacji Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja pomaga nam trwać we wspólnocie z wielką Rodziną SESA – ewangelizatorami z całego świata, łączącymi się w pragnieniu, aby Słowo Boga biegło. Na każdym Kursie bardzo zależy nam na tym by każdy uczestnik odnalazł swoje miejsce i czuł się jak u siebie.