Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja (dalej SESA), Syn Dawida w Żarach jest jedną z wielu szkół funkcjonujących na całym świecie i w Polsce.

Jeśli interesuje Cię historia Szkoły przejdź do zakładki historia SESA lub odwiedź stronę nowaewangelizacja.eu. SESA Syn Dawida podobnie jak pozostałe szkoły jako misję i cel stawia sobie głoszenie prawd Ewangelii
o Jezusie za wezwaniem Jana Pawła II w nowy i świeży sposób, w mocy Ducha Świętego oraz formowanie uczniów, którzy podobnie jak Św. Piotr za wskazaniem Św. Andrzeja będą w stanie pójść za Jezusem i głosić prawdę
o Jezusie Chrystusie.

W „dzisiejszym świecie” tak często zabieganym i obojętnym, który nie potrafi znaleźć rozwiązania swoich problemów wskazujemy na Jezusa, który umarł i zmartwychwstał z miłości do człowieka by dać mu nowe życie i wszystko czynić nowym.

Nosimy imię Apostoła Andrzeja, ponieważ wyraża ono naszą misję: przyprowadzać do Jezusa „Piotrów”, którzy będą służyć, głosić i kochać Jezusa bardziej i lepiej niż my sami (J 1,41-42). „Piotrów”, odważnych świadków dobrej wiadomości o zbawieniu przez Chrystusa Odkupiciela, aby zachęcać i utrzymywać jedność w Kościele, jako świadectwo dla innych.

Punktem wyjściowym jest pastoralny sekret Św. Pawła przekazany jego uczniowi Tymoteuszowi: „ Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych”. (2 Tym 2,1-2)

Wizję szkoły opisuje założyciel Jose Prado Flores w historii pociągu jadącego do Florencji, którą znajdziesz na naszej stronie lub na stronie SESA Polska.