Czy macie na to pozwolenie ze strony Kościoła?

Tak i jesteśmy z tego dumni!

list biskup tadeusz litynski