Czym są kursy ewangelizacyjne?

Kurs, jak sama nazwa wskazuje powinien przygotować nas do wykonania pewnej pracy. Tak samo jak kurs na prawo jazdy, kurs krawiectwa, kurs szybkiego czytania, aby głoszone Słowo mogło jeszcze pełniej przenikać i przemieniać nasze życie. Zapraszamy Cię na kursie do aktywnego uczestnictwa, do współtworzenia pewnych przestrzeni w czasie kursu, a przede wszystkim do aktywnego i świadomego doświadczania mocy i miłości płynącej z Bożego Słowa. Uczmy się wspólnie od najlepszego z Nauczycieli

Inaczej i w skrócie, kursy są:

  • Pięknym czasem spotkania
  • 3, 5 a nawet 11-dniowym czasem, spędzanym we wspólnocie u stóp Boga
  • Przestrzenią odkrywania nowych talentów, darów i charyzmatów, którymi obdarowuje nas Bóg
  • Czasem czytania Słowa, słuchania Go, ale też ciszy i głębokiej modlitwy
  • Aktywnym spędzaniem czasu w grupach, osobiście i relacji z Bogiem
  • Momentami oderwania się od świata i wsłuchiwania w kochające serce Jezusa
  • Łapaniem inspiracji, tęsknot i pragnień, które daje nam Duch Święty
  • Czasem wzajemnego głoszenia sobie Dobrej Nowiny – gestem, słowem i życiem